Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

15%

15.00%

North America

(Gold and Silver Jewelry)

15%

15.00%

Western Europe

(Gold and Silver Jewelry)

5%

5.00%

Oceania

(Gold and Silver Jewelry)

5%

5.00%

Eastern Asia

(Gold and Silver Jewelry)

2%

2.00%

Southeast Asia

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

South America

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

Eastern Europe

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

Africa

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

Mid East

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

Central America

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

Northern Europe

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

Southern Europe

(Gold and Silver Jewelry)

1%

1.00%

South Asia

(Gold and Silver Jewelry)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Domestic Market 50.00% Gold and Silver Jewelry
North America 15.00% Gold and Silver Jewelry
Western Europe 15.00% Gold and Silver Jewelry
Oceania 5.00% Gold and Silver Jewelry
Eastern Asia 5.00% Gold and Silver Jewelry
Southeast Asia 2.00% Gold and Silver Jewelry
South America 1.00% Gold and Silver Jewelry
Eastern Europe 1.00% Gold and Silver Jewelry
Africa 1.00% Gold and Silver Jewelry
Mid East 1.00% Gold and Silver Jewelry
Central America 1.00% Gold and Silver Jewelry
Northern Europe 1.00% Gold and Silver Jewelry
Southern Europe 1.00% Gold and Silver Jewelry
South Asia 1.00% Gold and Silver Jewelry
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 50.00%

Điều khoản kinh doanh

Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C
Cảng gần nhất: Ningbo Port, Shanghai Port

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 02353521
Export Company Name : Ningbo Yingmanzi Inport & Export Co., Ltd.
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này